НАЧАЛО

ЗА НАС

ГЕОДЕЗИЯ

КОМПЮТРИ

ВРЪЗКИ

КОНТАКТИ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ

Ние предлагаме богат набор от геодезически услуги, обезпечаващи нуждите в сферата на строителството, регулацията и кадастъра. Прецизността е основния фокус на всички продукти на нашата дейност. Богатият ни опит е гарант за качеството на работа и отлична основа за бъдещите етапи в развитието на Вашата собственост.

За нуждите на предстоящо проектиране на сгради или инженерни съоръжения, Ние извършваме подробно заснемане на прилежащите на терена ситуационни и релефни особености. Извършваме геодезически измервания, необходими за контрола по време на строителството на сгради и инженерни съоръжения и оформяне на изискващите се по закон протоколи за строителна линия и ниво, протоколи за достигнати конструктивни нива и контролни заснемания на фундамент.

Преди започване на строителството на всяка сграда или инженерно съоръжение е необходимо точното му определяне върху терена съобразно изготвеният инвестиционен проект. Ние трасираме контурът на съответната сграда или съоръжение върху строителния терен, а така също и положението на строителните му оси. 

Кадастърът представлява съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България. За да бъде един обект правно легитимен и експлоатиран в съотвествие със законовите изисквания, неговото актуално състояние трябва да бъде отразено в кадастралната карта. Ние извършваме всички услуги свързани с промяна на кадастралната карта и регистри, така че точно да отразяват състоянието на вашата собственост.